Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

NN 65/2012 (13.6.2012.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1544

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I NJIHOVIH PROIZVODA IZ ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

I.

1) Radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku klasične svinjske kuge zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske sljedećih pošiljaka:

a) živih domaćih i divljih svinja;

b) sjemena domaćih i divljih svinja;

c) embrija/jajnih stanica domaćih i divljih svinja;

podrijetlom iz sljedećih država članica Europske unije ili područja tih država:

Mađarska:

Područje županije Nógrád i područje županije Pest smještene sjeverno i istočno od Danube, južno od granice sa Slovačkom, zapadno od granice sa županijom Nógrád i sjeverno od autoceste E 71.

Bugarska:

cijelo područje.

Rumunjska:

cijelo područje.

2) Pošiljke domaćih i divljih svinja koje potječu iz drugih područja ili drugih država, a provoze se prije ulaska na teritorij Republike Hrvatske preko teritorija navedenih pokrajina moraju se provoziti isključivo glavnim cestovnim ili željezničkim prometnicama i mora biti onemogućeno da svinje koje se provoze dođu u direktan ili indirektan kontakt s drugim svinjama tijekom transporta.

II.

Osim pošiljaka iz točke I. stavka 1. zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske i sljedećih pošiljaka podrijetlom iz Bugarske i Rumunjske:

a) mesa domaćih i divljih svinja;

b) proizvoda od mesa domaćih i divljih svinja koji nisu obrađeni na način kojim bi sa sigurnošću bio uništen virus klasične svinjske kuge;

c) pripravaka od mesa svinja.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge (»Narodne novine« br. 148/11).

Klasa: 011-02/12-01/77

Urbroj: 525-10/0488-12-1

Zagreb, 25. svibnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.