Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 66/2012 (15.6.2012.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1559

Na temelju članka 56. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« br. 40/07 i 61/11) a u svezi s člankom 22. i člankom 27. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine« br. 121/09) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– u km 14+759 i 23+908 na željezničkoj pruzi M606 Knin – Zadar, i

– u km 149+525, 152+658 i 153+995 na željezničkoj pruzi M604 Oštarije – Gospić – Knin – Split Predgrađe.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-05/12-02/9

Urbroj: 530-08-12-3

Zagreb, 1. lipnja 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.