Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)

67 20.06.2012 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1578

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA (TLAKOMJERE)

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji za mjerenje krvnog tlaka kod odraslih osoba (u nastavku teksta »tlakomjeri«) pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju.

II. GRANICE DOPUŠTENIH POGREŠAKA

Članak 2.

Granice dopuštene pogreške pokazivanja tlakomjera za svaku vrijednost tlaka u mjernom području ne smiju iznositi više od ± 0,5 kPa ili ± 3,75 mmHg.

Varijacije pokazivanja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogreške.

Pri atmosferskom tlaku kazaljka manometra, pokazni uređaj elektroničkoga mjernog sklopa odnosno razina žive u mjernoj cijevi treba pokazivati ništicu ili biti u granicama koje odgovaraju najvećoj dopuštenoj pogrešci.

Članak 3.

Pri temperaturama između 15 °C i 25 °C, najveće dopuštene pogreške ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost granica dopuštene pogreške.

Nakon djelovanja pretlaka u iznosu većem za 10% od gornje granice mjerenja kroz 15 minuta, pogreške mjerenja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost granica dopuštene pogreške.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, br. 53/05).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/05

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.