Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1581

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA INFRACRVENE TERMOMETRE ZA MJERENJE NAJVIŠE TEMPERATURE LJUDSKOGA TIJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju ispunjavati infracrveni termometri za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (u daljnjem tekstu – IC termometri) pri redovnoj ili izvanrednoj ovjeri.

Članak 2.

IC termometri su optoelektronička mjerila koja mjere bezkontaktno najvišu temperaturu ljudskoga tijela mjerenjem infracrvenog zračenja iz ušnog kanala i/ili srednjeg uha pacijenta.

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Mjerna je jedinica temperature Celzijev stupanj, a znak je °C.

Članak 4.

Najveća dopuštena pogreška IC termometra (u daljnjemu tekstu NDP) za mjerno područje od 35,5 °C do 42,0 °C jest 0,2 °C u rasponu temperature okoliša od 16 °C do 35 °C.

Izvan mjernog područja od 35,5 °C do 42,0 °C ili izvan raspona temperature okoliša od 16 °C do 35 °C, NDP jest 0,3 °C.

Članak 5.

Za mjerno područje od 35,5 °C do 42,0 °C zahtjevi točnosti mjerenja provjeravaju se na tri temperature jednoliko raspoređene u mjernom području IC termometra.

Za mjerno područje koje je šire od područja od 35,5 °C do 42,0 °C zahtjevi točnosti mjerenja provjeravaju se na pet temperatura jednoliko raspoređenih u mjernom području IC termometra pri čemu u mjernom području 35,5 °C do 42,0 °C moraju biti tri mjerne točke.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (»Narodne novine« br. 6/11).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/08

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 14. lipnja 2012.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.