Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1582

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ODREĐENE VRSTE

Članak 1.

Pravilnici o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste preuzeti Zakonom o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (»Narodne novine« br. 53/91):

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za urinometre (»Službeni list SFRJ«, br. 5/85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za laboratorijska mjerila – mikrokapaljke (mikropipete) (»Službeni list SFRJ«, br. 27/85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – alkoholometre (»Službeni list SFRJ«, br. 54/85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – areometre (»Službeni list SFRJ«, br. 54/85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za areometre stalne mase (»Službeni list SFRJ«, br. 54 /85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radni etalon mjerne posude – pipete (kapaljke) (»Službeni list SFRJ«, br. 28/88),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarni etalon mjerne posude – pipete (kapaljke) (»Službeni list SFRJ«, br. 37/88),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone – pokusne optičke leće i klinove za pregled fokometara (»Službeni list SFRJ«, br. 24/89),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za fokometre (»Službeni list SFRJ«, br. 28/89),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za sekundarni etalon mjerne posude – tikvice (»Službeni list SFRJ«, br. 1/90),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za poluvodička brojila – spektrometra gama zračenja (»Službeni list SFRJ«, br. 22/91),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone jedinice ekspozicije doze ionizirajućeg zračenja u radioterapiji (»Službeni list SFRJ«, br. 22/91),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za platinske otporne termometre – sekundarne i radne etalone jedinice temperature (»Službeni list SFRJ«, br. 25/85),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za veterinarske toplomjere (termometre) (»Službeni list SFRJ«, br. 31/86),

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za radne etalone i uređaje kojima se pregledaju vodomjeri (»Službeni list SFRJ«, br. 38/86) i

– Pravilnik o metrološkim uvjetima za analizatore plinova koji rade na načelu infracrvene spektrofotometrije (»Službeni list SFRJ«, br. 48/85 i 83/87), prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/04

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 15. lipnja 2012.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.