Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1583

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MEDICINSKE INJEKCIJSKE ŠTRCALJKE

Članak 1.

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke (»Narodne novine«, br. 9/02) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/02

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 15. lipnja 2012.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.