Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre punjene tekućinom

NN 67/2012 (20.6.2012.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre punjene tekućinom

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1585

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TEKUĆINOM

Članak 1.

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom (»Narodne novine«, br. 75/02) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-03/03

Urbroj: 558-01/1-12-1

Zagreb, 15. lipnja 2012.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.