Odluka o odlikovanju mr. sc. Renate (Željko) Pokupić Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 69/2012 (27.6.2012.), Odluka o odlikovanju mr. sc. Renate (Željko) Pokupić Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1608

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«. broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za glazbenu kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuje se

mr. sc. RENATA (Željko) POKUPIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/05

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 18. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.