Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

NN 69/2012 (27.6.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1612

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za taekwondo sport i njegovo promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuju se

1. ANA (Marinko) ZANINOVIĆ i

2. LUCIJA (Marinko) ZANINOVIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/09

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 18. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.