Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

NN 69/2012 (27.6.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

69 27.06.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1629

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« br. 178/2004., 109/2007., 67/2008. i 144/2010.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVOĐENJU
JAVNIH VATROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, br. 131/2008.) u članku 5. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»radna knjižica kao dokaz o radnom stažu na poslovima izvođenja javnog vatrometa u trajanju od dvije godine ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova kojim se odobrava obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa, a u kojima su navedene kao odgovorne osobe za rukovanje pirotehničkim sredstvima i/ili za samostalno obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa ili osobe koje mogu aktivirati vatromete.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-34300/2-2012.
Zagreb, 19. lipnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.