Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 73/2012 (2.7.2012.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

73 02.07.2012 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1706

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10 i 25/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11 i 31/12) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

279.

KREŠIMIR PEROŠ

dipl. inženjer prehrambene tehnologije

UP/I-133-04/12-01/7 od 26. ožujka 2012. g.

Zadar, Ivana Gundulića 4d, tel.: 098/339-022

280.

MLADEN LOVRENČIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/3 od 26. ožujka 2012. g.

Varaždin, Ive Režeka 1A, tel. 091/3511-740

281.

FRANE ZVONIMIR NEGRO

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/38 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Zadar, M. Krleže 3c

282.

ZORISLAV NOVOSELAC

DA: MB: 80361269

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/33 od 27. ožujka 2012. g.

Osijek, Divaltova 38, tel. 031/200-111

283.

KRISTINA KOŽIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/11 od 30. svibnja 2012. g.

Požega, Slavka Kolara 16, tel. 098/487-002

284.

MARINKO PAIĆ

dipl. ing. prometa

UP/I-133-04/00-01/308 od 6. travnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Zagreb, VI. Požarinje 6, tel. 01/2341-288

285.

MIJO RONČEVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/225 od 10. svibnja 2001.g.

Osijek, Vij. I. Meštrovića 74, tel.: 031/215-383

286.

NIKOLA BOJANIĆ

dipl. ing. tehnologije

UP/I-133-04/00-01/314 od 6. veljače 2001. g.

Stečajni upravitelj

Osijek, Bračka 179

287.

ANTONELA JOLIĆ ZUBČIĆ

DA: MB: 80432654

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/4 od 30. svibnja 2012. g.

Rijeka, Ante Starčevića br. 5, tel.: 051/320-747

288.

DAVOR LAMZA

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/02-01/27 od 12. lipnja 2002. g.

Stečajni upravitelj

Osijek, Zagrebačka 7, mob. 099/217-3843

289.

IVAN BOŠNJAK

DA, MB: 80133401

dipl. pravnik

UP/I-133-04/01-01/138 od 10. listopada 2001. g.

Stečajni upravitelj

Kutina, Hrvatskih branitelja 4, tel.: 044/682-328

290.

BLAŽ SAVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/37 od 10. lipnja 2000. g.

Stečajni upravitelj

Zadar, Bana Josipa Jelačića 4/V

291.

EDVIN ŠIMUNOV

dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/216 od 8. rujna 2000. g.

Stečajni upravitelj

Zadar, Poljanska 9, tel. 023/321-683

292.

BRANKO MORIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/117 od 7. listopada 2000. g.

Stečajni upravitelj

Zadar, M. Krleže 1E, tel.: 023/333-671

293.

ZVONKO HRAIN

DA: MB:

80138284

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/6 od 30. svibnja 2012. g.

Varaždin, Zagrebačka 51/3

294.

IRENA KELAVA

DA: MB: 80436536

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/10 od 30. svibnja 2012. g.

Zagreb, Gredička 23

295.

TIHOMIR ZEC

DA, MB: 80360840

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/14 od 30. svibnja 2012. g.

Osijek, Kardinala A. Stepinca 4

II. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« 88/11) u točki I., pod rednim brojem 161. Ivo Mijoč mijenja se adresa tako da umjesto riječi: »Požega, Vidovci, Stjepana Radića 29« treba stajati: »Osijek, Naselje Vladimira Nazora 22«.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-03-02-02-12-17

Zagreb, 15. lipnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.