Odluka o opozivu Danijele Barišić dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj, sa sjedištem u Sofiji

NN 74/2012 (4.7.2012.), Odluka o opozivu Danijele Barišić dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj, sa sjedištem u Sofiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1714

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/19, urbroj: 5030115/1-12-04 od 26. lipnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

DANIJELA BARIŠIĆ opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj, sa sjedištem u Sofiji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/20

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 30. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.