Odluka o postavljanju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kataru, sa sjedištem u Dohi

NN 74/2012 (4.7.2012.), Odluka o postavljanju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kataru, sa sjedištem u Dohi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1715

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/14, urbroj: 5030115/1-12-04 od 26. lipnja 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

TOMISLAV BOŠNJAK postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kataru, sa sjedištem u Dohi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/20

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.