Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora

NN 75/2012 (6.7.2012.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1733

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 78. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2012., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADEŽ I ŠPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora DARKO MILINOVIĆ.

II.

Za predsjednicu Odbora za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora bira se JADRANKA KOSOR.

Klasa: 021-13/12-12/73

Zagreb, 29. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.