Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

NN 75/2012 (6.7.2012.), Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

1735

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06. i 35/09.), Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2012., donio je

ODLUKU

RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Razrješuje se predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije ANA LOVRIN.

II.

Za predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije bira se VLADIMIR ŠEKS.

Klasa: 021-13/12-12/75

Zagreb, 29. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.