Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

NN 75/2012 (6.7.2012.), Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1751

Na temelju članka 72. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008, 83/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O NAJVIŠOJ RAZINI CIJENE PLINA ZA POVLAŠTENE KUPCE

I.

U cilju zaštite gospodarskog interesa Republike Hrvatske i osiguranja međunarodne konkurentnosti, ovom Odlukom propisuje se najviša razina cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost s godišnjom potrošnjom manjom od 92,607 milijuna kWh (100 milijuna m3) plina, izuzev kućanstva.

Najviša razina cijene plina iz stavka 1. ove točke primjenjuje se do 30. rujna 2012. godine.

II.

Najviša razina cijene plina za kupce iz točke I. ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,296954 kn/kWh.

III.

U cijenu plina iz točke II. ove Odluke nije uključeno skladištenje plina.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (»Narodne novine«, br. 92/2011, 154/2011, 38/2012 i 49/2012).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/03

Urbroj: 5030105-12-6

Zagreb, 5. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.