Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

NN 75/2012 (6.7.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1753

Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/08), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 53/12) u članku 5. stavak 2. točka g) riječi: »najmanje 1 osoba do 29 godina, 1 osoba od 29 do 50 godina i 1 osoba preko 50 godina« se brišu.

Članak 2.

U Prilogu VII »PRIJAVNI OBRAZAC ZA MJERU 202« tablica 6. se mijenja i glasi:

6. TIJELA LAG-a

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/73

Urbroj: 525-08/0478-12-22

Zagreb, 28. lipnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

75 06.07.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa 75 06.07.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa