Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

NN 76/2012 (9.7.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1764

Na temelju članka 137. stavka 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UPRAVLJANJU I VOĐENJU POSLOVA LUČKIH UPRAVA UNUTARNJIH VODA

Članak 1.

U Uredbi o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 100/2008), u članku 9. točki 5. iza riječi: »razlog« briše se zarez, stavlja se točka, a riječi: »vezan uz članak 8. ove Uredbe« brišu se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 5. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.