Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

NN 76/2012 (9.7.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

76 09.07.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1775

Na temelju članka 81. točke 7. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08 i 43/09) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« broj 35/07) u članku 14., iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima dozvoljena je:

– ako je područje iz stavka 5. ovoga članka minirano, poplavljeno ili nedostupno iz drugog objektivnog razloga, ili

– ako proces dezinsekcije nije moguće obaviti na drugi, svrsishodan način.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/89

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-12-2

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.