Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

NN 77/2012 (11.7.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

77 11.07.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1814

Na temelju članka 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012 i 35/12) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (»Narodne novine«, broj 53/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u pogledu kadrova i medicinsko-tehničke opreme sanitetski prijevoz mogu obavljati domovi zdravlja, ustanove za zdravstvenu skrb i zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-08/12-01/09

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-04

Zagreb, 10. lipnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.