Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

NN 78/2012 (13.7.2012.), Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1847

Na temelju članka 2. stavka 3. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 58/12.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Temeljem članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 58/12.) utvrđena su ukupno planirana sredstva od 240,0 milijuna kuna. Prema članku 2. stavka 1. istog Pravilnika 35,0 milijuna kuna predviđeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 2. Pravilnika, ministar donosi Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate po županijskim upravama za ceste kako slijedi:

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Kategorija ceste

Broj ceste

Naziv ceste/dionice

Iznos

1

2

3

4

5

6

 1.

Zagrebačka županija

 

 

Zaprešić – Jablanovac

2.500.000

UKUPNO

2.500.000

2.

Krapinsko-zagorske županije

ŽC

2170

ŽC 2170 – Donja Batina

4.000.000

ŽC

2221

Žitomir – 1

ŽC

2221

Žitomir – 2

ŽC

2241

Kladnik (Kumrovec – Velinci)

ŽC

2171

Hraščina – 2

LC

22010

Klizište – 2 – Gornje Jesenje

ŽC

2201

Banščica

ŽC

2195

Veliko Trgovišče

LC

22029

Ravno Brezje

LC

22004

Sutlanska Poljana 1 i 2

LC

22004

Sutlanska Poljana 3 i 4

ŽC

2152

Zagorska Sela – Miljana

ŽC

2226

Hum Stubički

LC

22003

Poredje – Gornje Brezno

ŽC

2153

Tuhelj – Zelenjak – 2

ŽC

2093

Grletinec – Košenine – 1

ŽC

2093

Grletinec – Košenine – 2

LC

22031

Ledine – 1

LC

22031

Ledine – 2

UKUPNO

4.000.000

3.

Sisačko-moslavačke županije

LC

33042

Cepeliš – Pecki

2.000.000

LC

33102

Dragotinci

UKUPNO

2.000.000

4.

Karlovačke županije

ŽC

3297

Ozalj – Karlovac

800.000

UKUPNO

800.000

5.

Varaždinske županije

ŽC

2050

Novi Marof

3.300.000

UKUPNO

3.300.000

6.

Koprivničko-križevačke županije

LC

26093

ŽC 2143 – G. Velika – D. Velika – LC 26094

800.000

ŽC

2183

Virje – Šemovci

UKUPNO

800.000

 7.

Bjelovarsko-bilogorska županija

ŽC

3025

Čurlovac – Martinac

1.800.000

ŽC

3172

Sirač

ŽC

3134

Velika Trnava

LC

37085

Babinac – Bačkovica

UKUPNO

1.800.000

8.

Primorske-goranske županije

LC

58109

Općina Klana

2.300.000

ŽC

5094

Novi Vinodolski – (D8) – Breze – Stalak – Ž 5191

ŽC

5205

Industrijska zona Kukljanovo

UKUPNO

2.300.000

 9.

Ličko-senjske županije 

 LC

59073

Nebljusi (D218) – Kestenovac LC 59075

1.500.000

LC

59075

Kruge (D218) – gr. BiH

UKUPNO

1.500.000

10.

Virovitičko-podravske županije

ŽC

4020

Podgorje Sv. Đurad – Virovitica

2.000.000

 

ŽC

4021

Virovitica – Milanovac

UKUPNO

2.000.000

11.

Požeško-slavonske županije

ŽC

4102

T. L. Nevoljaš – Velika (ŽC 4253)

500.000

UKUPNO

500.000

12.

Brodsko-posavske županije

ŽC

4158

G. Bogićevci – Nova Gradiška

800.000

ŽC

4162

D 53 – Brodski Zdenci

LC

42041

Vrhovina – Klokočevik

UKUPNO

800.000

13.

Zadarske županije


 

UKUPNO

0

14.

Osječko-baranjske županije

ŽC

4011

od ŽC 4018 – Duboševica

800.000

ŽC

4041

kroz Jagodnjak

ŽC

4130

Šodolovci – P. Slatina

LC

44083

od LC 44114 – Silaš

UKUPNO

800.000

15.

Šibensko-kninske županije

ŽC

6075

ŽC 6278 – Skradin – ŽC 6246

1.800.000

ŽC

6078

D 33 – Miljevci – ŽC 6077

LC

65048

ŽC 6092 – Kedžići

UKUPNO

1.800.000

16.

Vukovarsko-srijemske županije

ŽC

4170

Vinkovci– Cerna– Gradište– Županja

2.000.000

UKUPNO

2.000.000

17.

Splitsko-dalmatinske županije

LC

67112

Krilo (D8) – Jesenice (D8)

800.000

ŽC

6166

Omiš (D8) – Kučiće – Slime – D39

ŽC

6169

D70 – Kostanje – Podgrađe – ŽC 6166

UKUPNO

800.000

18.

Istarske županije

ŽC

5075

odron Tinjan

3.700.000

LC

50078

propust Zarečje

LC

50084

klizište Mikulčići

LC

50084

Sidreti – Gradinje – Afrići

ŽC

5002

Bašanija – odvodnja

UKUPNO

3.700.000

19.

Dubrovačko-neretvanske županije

ŽC

6239

klizište u naselju Gabrili

600.000

ŽC

6239

Ljuta – križanje s ŽC 6241

UKUPNO

600.000

20.

Međimurske županije

LC

20005

Svetu Urban – Statinec

3.000.000

LC

20006

Sveti Urban – Martinuševec

LC

20004

Železna Gora – Sveti Urban (Rimščak)

ŽC

2009

Železna Gora – Gornji Mihaljevec

ŽC

2254

Gornji Mihaljevec – Dragoslavec Selo

LC

20004

Železna Gora – Sveti Urban (Vrbovica)

ŽC

2001

Štrigova – Prekopa

LC

20046

Robadje – Sveti Urban

ŽC

2253

Plešivica – Zebanec Selo

LC

20015

Prekopa – Prapočan

ŽC

2020

Čakovec (Vukovarska – Kalnička)

UKUPNO

3.000.000

SVEUKUPNO

35.000.000

Članak 3.

Sredstva za interventne zahvate odobravaju se za 2012. godinu danom stupanja na snagu ove Odluke.

Klasa: 011-01/12-01/89

Urbroj: 530-01-15-12-3

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

78 13.07.2012 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu 78 13.07.2012 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu