Ispravak Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN 80/2012 (18.7.2012.), Ispravak Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1885

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 74. od 4. srpnja 2012. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O ZEMLJOPISNIM PODRUČJIMA UZGOJA VINOVE LOZE

U Pravilniku o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine« br. 74/2012) u članku 4. točki 1. podstavku 2. umjesto riječi: »Cepin,« treba stajati riječ: »Čepin,«.

U točki 2. podstavku 6. umjesto riječi: »Dulovac« treba stajati riječ: »Đulovac«.

U točki 4. podstavku 1. umjesto riječi: »Fankaševac,« treba stajati riječ: »Farkaševac,«.

U točki 4. podstavku 3. umjesto riječi: »vinogorje Koprivnica-Durđevac« trebaju stajati riječi: »vinogorje Koprivica-Đurđevac«, umjesto riječi: »Durđevac« treba stajati riječ: »Đurđevac« i umjesto riječi: »Delekovec« treba stajati riječ: »Đelekovec«.

U točki 5. podstavak 7. razdvaja se na podstavke 7. i 8. na način da glase:

»– Vinogorje Klanjec (Klanjec, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela),

– Vinogorje Stubica (Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica, Oroslavje, Stubičke Toplice),«.

Dosadašnji podstavci 8. i 9. postaju podstavci 9. i 10.

U točki 7. podstavku 1. umjesto riječi: »Duga Rasa,« trebaju stajati riječi: »Duga Resa,«.

U točki 8. podstavku 1. umjesto riječi: »Fontana,« treba stajati riječ: »Funtana,«.

U točki 8. podstavku 3. umjesto riječi: »Raga,« treba stajati riječ: »Raša,«.

U točki 10. podstavku 2. umjesto riječi: »otok Šepurine-Prvić« trebaju stajati riječi: »otok Prvić«.

U točki 11. podstavak 1. umjesto riječi: »Lišane Ostrovićke,« trebaju stajati riječi: »Lišane Ostrovičke,«.

U točki 11. podstavak 7. razdvaja se na podstavke 7. i 8. na način da glase:

»– Vinogorje Kaštelanska zagora (Primorski Dolac, Prgomet, Lećevica, Klis),

– Vinogorje Imotski (Imotski, Podbablje, Proložac, Lovreć, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Cista Provo, Šestanovac, Zadvarje, Lokvičići), «.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

U točki 12. ispušten je dio teksta te točka 12. ispravno glasi:

»12. Podregija Srednja i Južna Dalmacija dijeli se na:

– Vinogorje Kaštela – Trogir (Kaštela, Trogir, Seget, Marina, Solin, Okrug),

– Vinogorje Split – Omiš – Makarska (Split, Podstrana, Omiš, Makarska, Dugi Rat, Brela, Baška Voda, Podgora, Gradac, Tučepi),

– Vinogorje Neretva (Metković, Ploče, Opuzen, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje),

– Vinogorje Konavle (Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovnik, otok Šipan, otok Koločep, otok Lopud, otok Jakljan, Dubrovačko primorje),

– Vinogorje Mljet (otok Mljet),

– Vinogorje Pelješac (poluotok Pelješac),

– Vinogorje Korčula (otok Korčula),

– Vinogorje Lastovo (otok Lastovo),

– Vinogorje Vis (otok Vis),

– Vinogorje Hvar (otok Hvar),

– Vinogorje Brač (otok Brač),

– Vinogorje Šolta (otok Šolta).«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-12-20

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.