Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 82/2012 (20.7.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1910

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 129/2011) u članku 9. podstavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 2.

U članku 10. podstavku 2. riječi: »najmanje četiri godine radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova« zamjenjuju se riječima: »srednja stručna sprema s najmanje 12 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova«.

Članak 3.

U članku 16. podstavku 2. iza riječi: »(»Narodne novine« broj 123/2003)« dodaju se zarez i riječi: »a za radno mjesto potkategorije – 2 – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 3 godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003)«.

Članak 4.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz članka 22. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 129/2011), zamjenjuje se novim Popisom koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/12-02/07

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

KATEGORIJA Rukovodeći policijski službenici

POTKATEGORIJA Glavni rukovoditelj

RAZINA POTKATEGORIJE

1

GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK

 

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

 

 

2

POLICIJSKI SAVJETNIK

 

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

 

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE POSLOVE

 

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

 

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

 

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

 

NAČELNIK UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

 

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

 

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

 

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

 

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

 

POMOĆNIK NAČELNIKA UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

 

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

 

TAJNIK KABINETA MINISTRA

 

VODITELJ MUZEJA POLICIJE

 

VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

 

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

 

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

 

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 

VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

 

VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

 

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

 

VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

 

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

 

VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA

 

VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA

 

VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

 

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

 

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

 

VODITELJ SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

 

VODITELJ SLUŽBE ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

 

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

 

VODITELJ SLUŽBE ZA MIROVNE MISIJE I POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

 

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL

 

VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

 

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

 

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

 

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

 

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB

 

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

 

VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

 

VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN

 

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

 

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

 

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

 

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

 

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

 

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

 

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

 

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

 

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

 

POTKATEGORIJA Viši rukovoditelj

RAZINA POTKATEGORIJE

1

GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

 

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

 

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

 

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

 

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

 

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

 

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

 

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

 

VODITELJ KATEDRE

 

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

VODITELJ ODJELA EUROPOLA

 

VODITELJ ODJELA INTERPOLA

 

VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

 

VODITELJ ODJELA OSIJEK

 

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

 

VODITELJ ODJELA RIJEKA

 

VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.

 

VODITELJ ODJELA SPLIT

 

VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

 

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE

 

VODITELJ ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

 

VODITELJ ODJELA ZA HLADNE SLUČAJEVE

 

VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

 

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

 

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

 

VODITELJ ODJELA ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

 

VODITELJ ODJELA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

 

VODITELJ ODJELA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

 

VODITELJ ODJELA ZAGREB

 

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

 

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

 

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

 

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA DOMAĆIH I STRANIH ŠTIĆENIH OSOBA

 

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA HRVATSKOG SABORA

 

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA REPUBLIKE HRVATSKE

 

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

 

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

 

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

 

VODITELJ POSLOVA ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

 

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU

 

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

 

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

 

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

 

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE

 

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

 

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

 

VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

 

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

 

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

POTKATEGORIJA Rukovoditelj

RAZINA POTKATEGORIJE

1

SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

 

 

POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

 

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

 

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

 

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

 

VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

 

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

 

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

 

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

 

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE

 

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

 

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

 

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

 

 

2

VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

 

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

 

ŠEF SMJENE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

 

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

 

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

 

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

 

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

 

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

 

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

 

3

POLICIJSKI INSPEKTOR

 

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

 

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

 

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

 

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

 

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

 

POTKATEGORIJA

Niži rukovoditelj

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

 

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE 3. KATEGORIJE

 

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE

 

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

 

ŠEF SMJENE U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

 

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

 

 

2

VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

 

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

 

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

 

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

 

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

 

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

 

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

 

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

 

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

 

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

 

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

 

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

 

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

 

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

 

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

 

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE

 

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE

 

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

 

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

 

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

 

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

 

 

3

POLICIJSKI NAREDNIK

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1 KATEGORIJE

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

 

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PGP ZAGREB I PAP RESNIK

 

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

 

VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

 

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

 

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

 

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

 

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

 

 

4

SAMOSTALNI POLICAJAC

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

 

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

 

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

 

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

VODITELJ OPHODNE BRODICE

 

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

 

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

 

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

 

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

 

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

 

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

 

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

 

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

 

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

 

KATEGORIJA Viši policijski službenici

POTKATEGORIJA Glavni savjetnik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

POLICIJSKI SAVJETNIK

 

GLAVNI VODITELJ PROJEKATA

 

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

 

 

2

GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

ANALITIČAR – PROJEKTANT

 

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

 

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

 

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

 

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«

 

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO – FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

 

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

 

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

 

UNUTARNJI REVIZOR

 

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

 

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

 

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

 

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

 

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

 

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

 

VODITELJ PROJEKATA U KABINETU MINISTRA

 

VODITELJ PROJEKATA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA I U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

 

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 2. I 3. KATEGORIJE

 

POTKATEGORIJA Viši savjetnik – specijalist

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

 

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

 

GLAVNI ANALITIČAR

 

INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

KONSTRUKTOR I

 

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

 

PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HLADNE SLUČAJEVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NAŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

 

VODITELJ PLANIRANJA I PROVEDBE TEČAJEVA

 

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

 

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

 

VODITELJ RADIONICE

 

VODITELJ VOZNOG PARKA

 

POTKATEGORIJA Viši savjetnik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

 

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

 

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

 

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE

 

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

 

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

 

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

 

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

 

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

 

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

 

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

 

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

POTKATEGORIJA Savjetnik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

POLICIJSKI INSPEKTOR

 

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

 

INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

 

INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

 

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

 

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

 

PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLUŽBENIH PASA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

 

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

POTKATEGORIJA Viši stručni suradnik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

 

 

2

VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

 

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

 

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

 

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

 

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

 

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-A

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

 

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

 

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

 

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

 

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

 

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

 

 

POTKATEGORIJA Stručni suradnik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

POLICIJSKI NAREDNIK

 

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

 

DISPEČER

 

INSTRUKTOR ZA OBUKU

 

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

 

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

 

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

 

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

 

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

 

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

 

KONSTRUKTOR II

 

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

 

TEHNOLOG OBRADE

 

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

 

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

 

KATEGORIJA Niži policijski službenici

POTKATEGORIJA Samostalni policijski službenik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

SAMOSTALNI POLICAJAC

 

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

 

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE

 

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

 

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

 

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

 

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

 

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

 

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

 

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

 

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

 

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

 

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

 

DETEKTIV ZA POTRAGE

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

 

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

 

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

 

KONTAKT POLICAJAC

 

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

 

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

 

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

 

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

 

POSLUŽITELJ BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

 

PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC SPECIJALNE POLICIJE

 

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

 

VOĐA OPHODNJE

 

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

 

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

 

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

 

 

2

VIŠI POLICAJAC

 

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

 

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

 

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

 

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

 

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MATERIJALNO – TEHNIČKE POSLOVE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I OPERATIVNU TEHNIKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

 

PRATITELJ

 

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

 

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

 

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

 

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

 

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

 

VOZAČ U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

 

VOZAČ – MOTORIST

 

POTKATEGORIJA Policijski službenik

RAZINA POTKATEGORIJE

 

1

POLICAJAC

 

OPERATER – VODITELJ SMJENE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VANJSKO OSIGURANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

 

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

 

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

 

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

 

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

 

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

 

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

 

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE