Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 82/2012 (20.7.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1911

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001-ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012 i 78/2012) članak 16. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.

voditelj službe u sjedištu Ministarstva

2,30

2.

načelnik sektora u policijskoj upravi

2,20

3.

voditelj službe u policijskoj upravi voditelj odjela u sjedištu ministarstva

2,00

4.

voditelj Uslužne jedinice Valbandon

1,80

5.

voditelj odjela u policijskoj upravi

1,75

Stručni uvjeti za točke 1. – 5.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1.

viši policijski tehničar – voditelj

1,20

Stručni uvjeti za točku 1.: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1.

projektant policijske tehnike

voditelj poslova ekonomata u policijskoj upravi II. kategorije

nadzornik za unutarnje poslove

1,75

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1.

viši policijski tehničar

voditelj poslova pisarnice

voditelj uslužnih poslova

voditelj financijskih poslova

1,15

2.

voditelj poslova ekonomata u policijskoj upravi III. i IV. kategorije

1,10

Stručni uvjeti za točke 1. – 2: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. policijski tehničar 1,00

Stručni uvjeti za točku 1.: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03

Urbroj: 5030106-12-12

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.