Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 82/2012 (20.7.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1912

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, broj 129/2011) mijenja se Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe.

Novi Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/15

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

PRILOG 1

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci

(20 – 35%)

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

3,15

35

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

3,15

35

GLAVNI VODITELJ PROJEKATA

2,80

20

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,30

35

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

2,30

35

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE POSLOVE

2,30

35

NAČELNIK UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,30

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

2,30

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

2,30

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,25

35

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,25

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

2,25

35

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

2,25

30

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,25

30

TAJNIK KABINETA MINISTRA

2,25

30

VODITELJ PROJEKATA U KABINETU MINISTRA

2,20

20

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,16

30

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

2,07

35

VODITELJ PROJEKATA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA I U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

2,00

20

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,98

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

1,98

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

1,98

35

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

1,98

30

VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

1,98

30

VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN

1,98

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

1,90

35

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

1,89

30

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

1,89

30

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

1,89

30

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

1,89

30

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

1,89

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1,89

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

1,89

30

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

1,89

25

VODITELJ KATEDRE

1,89

25

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,80

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

1,80

35

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,80

35

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

1,80

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,80

35

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

1,80

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

1,80

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,80

30

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

1,80

30

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,80

30

VODITELJ MUZEJA POLICIJE

1,80

30

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,80

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

1,80

30

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA MIROVNE MISIJE I POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

1,80

30

VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE

1,80

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,80

30

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,80

30

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,80

25

POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,80

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,80

25

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

1,80

25

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,80

20

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 2. I 3. KATEGORIJE

1,80

20

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,71

35

VODITELJ ODJELA OSIJEK

1,71

35

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,71

35

VODITELJ ODJELA RIJEKA

1,71

35

VODITELJ ODJELA SPLIT

1,71

35

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE

1,71

35

VODITELJ ODJELA ZAGREB

1,71

35

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

1,71

30

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,71

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,71

30

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,71

30

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

1,71

30

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,71

25

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,71

25

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

1,71

25

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,71

25

VODITELJ ODJELA EUROPOLA

1,71

25

VODITELJ ODJELA INTERPOLA

1,71

25

VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,71

25

VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.

1,71

25

VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,71

25

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,71

25

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,71

25

VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,71

25

VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,71

25

VODITELJ ODJELA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,71

25

VODITELJ PLANIRANJA I PROVEDBE TEČAJEVA

1,71

25

VODITELJ RADIONICE

1,71

25

VODITELJ VOZNOG PARKA

1,71

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,71

25

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,71

23

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

1,71

20

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

1,71

20

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

1,71

20

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

1,71

20

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,71

20

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,71

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,71

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,71

20

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,62

35

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

1,62

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,62

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,62

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,62

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,62

30

VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE

1,62

30

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE

1,62

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

1,62

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,62

25

ANALITIČAR – PROJEKTANT

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

1,62

20

UNUTARNJI REVIZOR

1,62

20

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA DOMAĆIH I STRANIH ŠTIĆENIH OSOBA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

1,62

20

GLAVNI ANALITIČAR

1,55

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-

-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,55

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,55

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

1,55

33

VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,55

33

VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

33

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

33

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO – OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

1,55

30

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

1,55

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,55

27

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

1,55

25

INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE

1,55

25

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,55

25

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,55

25

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

1,55

25

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

1,55

23

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

1,55

23

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

1,55

23

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,55

23

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

1,55

23

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,55

20

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLUŽBENIH PASA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-

-TEHNIČKE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

1,55

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,55

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

1,55

20

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,55

20

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

1,55

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,40

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,40

32

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,40

30

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

1,40

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,40

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

1,40

28

INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

1,40

25

VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

1,40

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

1,40

23

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

1,40

23

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,40

20

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

1,40

20

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,40

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

1,40

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

1,40

20

KONSTRUKTOR I

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,40

20

ŠEF SMJENE UREDA ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,40

20

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,40

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

1,40

20

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,40

20

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

1,40

20

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

1,40

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

1,20

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,20

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

1,20

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

1,20

35

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

1,20

35

INSTRUKTOR ZA OBUKU

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,20

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,20

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE 3. KATEGORIJE

1,20

30

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

1,20

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE

1,20

29

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

1,20

29

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

1,20

29

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

1,20

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

1,20

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

1,20

25

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

1,20

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

1,20

25

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

1,20

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

1,20

23

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,20

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

1,20

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,20

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,20

20

ŠEF SMJENE U SLUŽBI ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

1,20

20

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

1,20

20

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

1,20

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

1,20

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,20

20

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,20

20

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

1,20

20

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,20

20

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,17

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,17

30

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,17

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,17

29

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

1,17

20

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

1,17

20

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

1,17

20

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,17

20

KONSTRUKTOR II

1,17

20

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

1,17

20

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,17

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

1,17

20

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,17

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

1,13

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

1,13

20

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

1,13

20

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

1,13

20

VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

1,10

30

DISPEČER

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,10

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,10

20

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

1,10

20

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,10

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,10

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,05

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1 KATEGORIJE

1,05

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PGP ZAGREB I PAP RESNIK

1,05

20

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE

1,05

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE

1,05

20

VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE

0,99

35

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

0,99

35

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

0,99

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

0,99

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

0,99

25

VODITELJ OPHODNE BRODICE

0,99

23

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

0,99

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,99

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,99

20

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

0,99

20

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

0,99

20

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

0,99

20

DETEKTIV ZA POTRAGE

0,99

20

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

0,99

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,99

20

OPERATER – VODITELJ SMJENE

0,99

20

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

0,99

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE

0,99

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

0,99

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,99

20

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

0,99

20

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

0,99

20

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,99

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

0,99

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,90

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,90

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

0,90

30

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,90

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

0,90

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

0,90

25

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

0,90

25

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

0,90

23

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,90

20

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

0,90

20

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

0,90

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

0,90

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,90

20

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

0,90

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MATERIJALNO-TEHNIČKE POSLOVE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I OPERATIVNU TEHNIKU

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VANJSKO OSIGURANJE

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

0,90

20

PRATITELJ

0,90

20

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,90

20

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

0,90

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,90

20

VOĐA OPHODNJE

0,90

20

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,90

20

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

0,90

20

VOZAČ – MOTORIST

0,90

20

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE IM POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,90

20

VOZAČ U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,90

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

0,85

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,80

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

0,80

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE

0,80

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

0,80

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

0,80

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,80

20

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

0,80

20

PRILOG 2

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (40 – 60%)

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

3,62

40

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,30

40

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,25

40

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,89

40

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

50

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

1,80

40

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB

1,80

40

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE

1,71

50

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,62

40

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

1,62

40

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,62

40

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

1,55

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,55

50

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

1,55

50

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,55

40

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

1,40

40

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

1,40

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,40

40

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,20

60

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

1,20

60

INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

1,20

50

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,20

40

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

1,20

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,17

50

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,17

40

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,17

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,17

40

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

1,13

55

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,10

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,10

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

60

POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

0,99

60

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

0,99

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UREDU ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,99

40

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,99

40

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

0,90

60

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,90

60

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

0,90

60

KONTAKT POLICAJAC

0,90

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,90

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,90

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,90

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,90

40

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

0,90

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

0,90

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

0,90

40

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

0,90

40

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,85

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

0,85

60

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

0,85

40

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

0,80

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,80

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

0,80

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

0,80

40

PRILOG 3

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (75-90%)

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

1,71

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

1,40

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

1,40

90

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,40

85

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,40

85

PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE

1,40

80

PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE

1,20

90

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

1,13

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

1,05

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

0,99

75