Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 82/2012 (20.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

82 20.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

1917

Na temelju članka 6. st. 6. i članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 72. sjednici, održanoj 9. srpnja 2012. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

Članak 1.

U Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima poljima i granama (»Narodne novine« 118/09) u članku 4., Znanstvene grane, pod naslovom 3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA u Polju 3.01. Temeljne medicinske znanosti, ispod grane 3.01.08 neuroznanost dodaje se grana 3.01.09 medicinska biokemija.

Članak 2.

U članku 6., Umjetničke grane, pod naslovom 7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE u Polju 7.04. Likovne umjetnosti ispod grane 7.04.08 krajobrazna arhitektura (umjetnički dio – krajobrazno oblikovanje) dodaje se grana 7.04.09 konzervacija-restauracija.

Članak 3.

U članku 6., Umjetničke grane, pod naslovom 7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE u polju 7.05. Primijenjena umjetnost u grani 7.05.08 tekst »restauracija i konzervacija« mijenja se sa tekstom »konzervacija-restauracija«.

Članak 4.

U članku 5., Umjetnička polja, pod naslovom 7. UMJETNIČKO PODRUČJE iza polja 7.07. Dizajn dodaje se Polje 7.08. Književnost. Dosadašnje polje 7.08. Interdisciplinarno umjetničko polje postaje polje 7.09.

Članak 5.

U članku 6., Umjetničke grane, pod naslovom 7.00. UMJETNIČKO PODRUČJE na kraju polja 7.07. Dizajn (iza grane 7.07.04 dizajn interakcija) dodaje se Polje 7.08. Književnost i grane 7.08.01 spisatelj i 7.08.02 književni prevodilac. Dosadašnje polje 7.08. Interdisciplinarno umjetničko polje postaje polje 7.09.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/11-05/0005

Urbroj: 355-02-02-12-11

Zagreb, 10. srpnja 2012.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.