Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN 83/2012 (23.7.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1922

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 82/2010) u članku 3. stavku 1. brojka: »0,90« zamjenjuje se brojkom: »1,35«.

U stavku 2. brojka: »0,0009« zamjenjuje se brojkom: »0,00135«.

Članak 2.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 325-01/12-01/05

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.