Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

NN 85/2012 (25.7.2012.), Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1951

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

Članak 1.

U Mreži telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 138/11) u točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTRI, iza rednog broja 37. dodaju se novi redni brojevi 38., 39. i 40. koji glase:

38.

TMSC-038

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Maksilofacijalna traumatologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

39.

TMSC-039

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Split

Radiologija

Kavanjinova 2, 21000 Split

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

40.

TMSC-040

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rijeka

Radiologija

Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

Članak 2.

U točki XII., u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I DIJALIZU NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, iza rednog broja 8. dodaju se novi redni brojevi 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koji glase:

9.

TMPC-079

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rab

Rab

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-080

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Mali Lošinj

Mali Lošinj

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-081

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Krk

Krk

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-082

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Supetar

Supetar

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-083

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Vrgorac

Vrgorac

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-084

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Metković

Metković

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 3.

U točki XII., u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELANOST RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, redni broj 28. mijenja se i glasi:

28.

TMPC-077

Opća bolnica Našice

Našice

Našice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara stupaju na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/191

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-12-4

Zagreb, 10. srpnja 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

85 25.07.2012 Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara