Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 85/2012 (25.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1955

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., i 22/12. i 57/12) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10. i 08/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 18. srpnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12. i 69/12.) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

»

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 032106080101, 210306140101, brišu se.«.

U legendi iza Popisa pomagala pod rednim brojem 38. tekst uz oznaku »©« mijenja se i glasi:

»Dijagnostičke trakice za mjerenje šećera u krvi fotometrijskom metodom koje će se odobravati osiguranim osobama najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Nakon isteka navedenog datuma, pomagalo se skida s Popisa.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 236. mijenja se i glasi:

»Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.«

Članak 2.

U članku 52. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Osigurana osoba koja koristi obloge za rane a boluje od bulozne epidermolize, ako postoji medicinska indikacija, može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane kao i na zavojni materijal (gaza, mrežice i zavoj) kada joj ponestane navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/154

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 85 25.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima