Odluka o opozivu dr. sc. Petra Turčinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

NN 86/2012 (27.7.2012.), Odluka o opozivu dr. sc. Petra Turčinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1970

Na teme ju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/08, urbroj: 5030115/1-12-04 od 5. srpnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. PETAR TURČINOVIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu 31. srpnja 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/25

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 11. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.