Odluka o postavljanju Ivane Perić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

NN 86/2012 (27.7.2012.), Odluka o postavljanju Ivane Perić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1971

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/05, urbroj: 5030115/1-12-04 od 5. srpnja 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

IVANA PERIĆ postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/26

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 11. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.