Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu

NN 87/2012 (30.7.2012.), Odluka o opozivu mr. sc. Jakše Muljačića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1987

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018--07/12-02/10, urbroj: 5030115/1-12-04 od 20. srpnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. JAKŠA MULJAČIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/29

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.