Odluka o opozivu mr. sc. Željka Vukosava dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

NN 87/2012 (30.7.2012.), Odluka o opozivu mr. sc. Željka Vukosava dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1989

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018--07/12-02/07, urbroj: 5030115/1-12-04 od 20. srpnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ŽELJKO VUKOSAV opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/33

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.