Zaključak o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja

NN 89/2012 (2.8.2012.), Zaključak o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja

89 02.08.2012 Zaključak o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja 89 02.08.2012 Zaključak o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2028

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 23. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 115/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Najavljuje se otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 115/2010), zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.

2. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011 i 82/2012), odnosno Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (»Narodne novine«, br. 122/2010 i 56/2011), pokrene postupak mirenja zbog najavljenog otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-04/12-02/02

Urbroj: 5030112-12-5

Zagreb, 2. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.