Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

NN 89/2012 (2.8.2012.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2040

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst) i članka 8. stavka 1. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 42/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Imenuje se mr. sc. BRANKO SOČANAC ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/12-01/446

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 5. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.