Rješenje o imenovanju ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 89/2012 (2.8.2012.), Rješenje o imenovanju ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2059

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJICE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Imenuje se mr. sc. LJILJANA KUTEROVAC ravnateljicom Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Klasa: 080-02/12-01/479

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.