Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 89/2012 (2.8.2012.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

89 02.08.2012 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2081

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat policije Hrvatske

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Carinski sindikat Hrvatske

Sindikat Porezne uprave Hrvatske

Sindikat pravosudne policije Hrvatske

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 2. kolovoza 2012. godine sljedeći

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Sukladno načelu poštivanja zakonitosti i dosljedne provedbe propisa s područja uređenja plaća u javnom sektoru, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se osigurati usklađivanje plaća zaposlenih u državnim i javnim službama, agencijama i ustanovama s propisima kojima se uređuje raspon i visina koeficijenta složenosti poslova radnih mjesta.

Članak 2.

Članak 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati u 2013. godini.

Članak 3.

Visina dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iz članka 55. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150 kuna u 2012. i 2013. godini.

Članak 4.

Visina terenskog dodatka iz članka 56. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150 kuna u 2012. i 2013. godini.

Članak 5.

Pravo na jubilarnu naknadu iz članka 62. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u 2013. godini neće se primjenjivati za službenike koji navrše 5, 15, 25 i 35 godina neprekidne službe.

Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iz članka 62. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosi 900 kuna u 2013. godini.

Članak 6.

Članak 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike neće se primjenjivati u 2012. i 2013. godini.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

Članak 8.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će za vrijeme trajanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, svake godine prije donošenja Državnog proračuna ponovno pregovarati o materijalnim pravima koja su ovim Dodatkom ograničena.

Članak 9.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od 2. kolovoza 2012. godine.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

ZA SINDIKATE

Potpredsjednik Vlade,

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske,

mr. sc. Neven Mimica, v. r.

Dubravko Jagić, v. r.


Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,


Boris Pleša, dipl. politolog, v. r.


Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,


Zdravko Lončar, v. r.


Predsjednik Carinskog sindikata Hrvatske,


Božo Prka, v. r.


Predsjednica Sindikata Porezne uprave Hrvatske,


Gordana Jagar, v. r.


Predsjednik sindikata pravosudne policije Hrvatske,


Vlado Dubrović, v. r.


Predsjednik Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama,


Radomir Delić, v. r.

89 02.08.2012 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 89 02.08.2012 Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike