Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine

NN 89/2012 (2.8.2012.), Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

2082

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat policije Hrvatske

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Carinski sindikat Hrvatske

Sindikat Porezne uprave Hrvatske

Sindikat pravosudne policije Hrvatske

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su dana 2. kolovoza 2012. godine sljedeće

SPORAZUM

O IZMJENANA I DOPUNAMA DODATKA SPORAZUMU O OSNOVICI ZA PLAĆE U DRŽAVNIM SLUŽBAMA OD 23. OŽUJKA 2009. GODINE

Članak 1.

Stranke ovog Sporazuma suglasne su da se članak III. Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama mijenja se i glasi:

»U trenutku kada službeni pokazatelji ukažu na poboljšanje stanja, odnosno rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja, nakon službene objave, osnovica iz siječnja 2009. godine, odnosno u visini 5.415,37 kuna bruto, primijenit će se automatski od prvog siječnja iduće godine.

U trenutku kada službeni pokazatelji iz stavka 1. ovoga članka ukažu na poboljšanje stanja, Vlada i Sindikati započet će pregovore o osnovici u narednom razdoblju.«

Članak 2.

Ovaj Sporazum sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

Članak 3.

Ovaj Sporazum zaključen je i stupa na snagu danom potpisa predstavnika stranaka Sporazuma.

ZA VLADU

ZA SINDIKATE

REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske,

Potpredsjednik Vlade,

Dubravko Jagić, v. r.

mr. sc. Neven Mimica, v. r.

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,


Boris Pleša, dipl. politolog, v. r.


Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,


Zdravko Lončar, v. r.
Predsjednik Carinskog sindikata Hrvatske,


Božo Prka, v. r.


Predsjednica Sindikata Porezne uprave Hrvatske,


Gordana Jagar, v. r.


Predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske,


Vlado Dubrović, v. r.


Predsjednik Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama,


Radomir Delić, v. r.

89 02.08.2012 Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine 89 02.08.2012 Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine