Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

NN 90/2012 (3.8.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2083

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (»Narodne novine«, br. 132/2008 i 29/2011), u članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Upravno vijeće ima 5 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine.

(3) U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje:

1. predsjednika Upravnog vijeća koji je predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

2. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

3. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za graditeljstvo;

4. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode;

5. jednog predstavnika Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Članak 24.

OPT-AGENCIJA treba provesti postupak akreditacije kao inspekcijsko tijelo, sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom do 31. prosinca 2013. godine.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/12-01/02

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 2. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.