Odluka o opozivu Željka Kirinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu

NN 91/2012 (6.8.2012.), Odluka o opozivu Željka Kirinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu

91 06.08.2012 Odluka o opozivu Željka Kirinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2093

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/16, urbroj: 5030115/1-12-04 od 27. srpnja 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ŽELJKO KIRINČIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/39

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 1. kolovoza 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.