Rješenje o imenovanju zamjenice ravnatelja Državne geodetske uprave

NN 92/2012 (8.8.2012.), Rješenje o imenovanju zamjenice ravnatelja Državne geodetske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2106

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 52. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE RAVNATELJA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Imenuje se mr. sc. BLAŽENKA MIČEVIĆ zamjenicom ravnatelja Državne geodetske uprave, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: 080-02/12-01/497

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.