Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 92/2012 (8.8.2012.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2135

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim oblikom uočena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 85 od 25. srpnja 2012. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 85/12.) u članku 1. u Popisu pomagala umjesto rednog broja: »413a« upisuje se broj: »420a«, a umjesto šifre pod istim rednim brojem: »060309044107« upisuje se šifra: »60309044114«.

Klasa: 500-01/12-01/17

Urbroj: 338-01-02-12-1

Zagreb, 7. kolovoza 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.