Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

NN 96/2012 (22.8.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2157

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09 i 61/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVENIJENCIJAMA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA

96 22.08.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća 96 22.08.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća 96 22.08.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća