Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)

NN 96/2012 (22.8.2012.), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)

96 22.08.2012 Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

2161

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09. i 52/12.), Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU

PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2012.
(NKPJS 2012.)

Članak 1.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (u nastavku teksta: NKPJS 2012.) statistički je standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske.

Članak 2.

NKPJS 2012. čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socioekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Članak 3.

NKPJS 2012. je hijerarhijska klasifikacija kojom se uspostavljaju prostorne jedinice za statistiku 1., 2. i 3. razine prema kojima se dijeli prostor Republike Hrvatske za svrhe regionalne statistike.

Prostorna jedinica za statistiku 1. razine je Republika Hrvatska kao administrativna jedinica.

Prostorne jedinice za statistiku 2. razine sastoje se od 2 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine.

Prostorne jedinice za statistiku 3. razine sastoje se od 21 administrativne jedinice (20 županija i Grad Zagreb).

STRUKTURA NKPJS-a 2012.

Oznaka

Prostorna jedinica za statistiku

1. razine

Prostorne jedinice za statistiku

2. razine

Prostorne jedinice za statistiku

3. razine

HR0

Hrvatska

HR03

Jadranska Hrvatska

HR031

Primorsko-goranska županija

HR032

Ličko-senjska županija

HR033

Zadarska županija

HR034

Šibensko-kninska županija

HR035

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

Istarska županija

HR037

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

Kontinentalna Hrvatska

HR041

Grad Zagreb

HR042

Zagrebačka županija

HR043

Krapinsko-zagorska županija

HR044

Varaždinska županija

HR045

Koprivničko-križevačka županija

HR046

Međimurska županija

HR047

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

Virovitičko-podravska županija

HR049

Požeško-slavonska županija

HR04A

Brodsko-posavska županija

HR04B

Osječko-baranjska županija

HR04C

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

Karlovačka županija

HR04E

Sisačko-moslavačka županija

Članak 4.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) – (»Narodne novine«, br. 35/07.). prestaje važiti danom primjene NKPJS 2012., odnosno 1. siječnja 2013.

Članak 5.

NKPJS 2012. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

Klasa: 950-01/12-01/18
Urbroj: 555-01-01-12-3
Zagreb, 6. kolovoza 2012.

Ravnatelj
dr. sc. Ivan Kovač, v. r.