Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

NN 98/2012 (29.8.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

98 29.08.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2182

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine«, broj 26/07, 118/07 i 81/08) članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se preseliti bez obzira što ne ispunjava uvjete udaljenosti utvrđene u članku 5. ovoga Pravilnika ako se preseljenjem povećava udaljenost od najbliže ljekarne odnosno podružnice ljekarničke ustanove a udaljenost preseljene ljekarne odnosno podružnice ljekarničke ustanove u odnosu na sve druge ljekarne odnosno podružnice ljekarničke ustanove mora biti u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/257

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-04

Zagreb, 24. kolovoza 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.