Odluka o opozivu prof. dr. sc. Esada Prohića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu

NN 99/2012 (31.8.2012.), Odluka o opozivu prof. dr. sc. Esada Prohića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2189

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/22, urbroj: 5030115/1-12-04 od 13. kolovoza 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Prof. dr. sc. ESAD PROHIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iranu, sa sjedištem u Teheranu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Teheranu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/41

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.