Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

NN 99/2012 (31.8.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2190

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/2000, 16/2001, 22/2002, 41/2008 i 97/2012) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DUŽNOSTI DJELATNIH VOJNIH OSOBA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM I NAČINU RAČUNANJA TOGA STAŽA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (»Narodne novine«, broj 42/2003) u članku 3. alineja 3. mijenja se i glasi: »mehaničara i poslužitelja za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva«.

Alineja 6. mijenja se i glasi: »za specijalna djelovanja«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Svakih 12 mjeseci računa se kao 15 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:

– rukovatelja inženjerijskih strojeva i strojeva za pretovar

– mehaničara za održavanje

– člana posade plovila Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže Republike Hrvatske

– u postajama obalnog motrenja i radarskim postajama

– počasno-ceremonijalnih postupaka i poslovima osiguranja u Počasno-zaštitnoj bojni

– zrakoplovnih tehničara, zrakoplovnih mehaničara i poslužitelja u zrakoplovnim bazama.«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2012. godine.

Klasa: 117-05/12-01/02

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 30. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.