Odluka o izmjenama Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 99/2012 (31.8.2012.), Odluka o izmjenama Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2198

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Odluci o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 49/2012) u Prilogu I. u Tablici 1. pod rednim brojem 5. riječi: »ELEKTROMETAL d.d.« zamjenjuju se riječima: »ELEKTROMETAL distribucija plina d.o.o.«.

Pod rednim brojem 14. riječi: »IVKOM d.d.« zamjenjuju se riječima: »IVKOM-PLIN d.o.o.«.

Pod rednim brojem 28. riječi: »PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89« zamjenjuju se riječima: »PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Prvča 96 b«, a iznos: »15,00« zamjenjuje se iznosom: »16,50«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/06

Urbroj: 5030120-12-5

Zagreb, 30. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.