Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN 100/2012 (5.9.2012.), Podatak o etalonskoj cijeni građenja

100 05.09.2012 Podatak o etalonskoj cijeni građenja

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2219

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

PODATAK

O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I.

Etalonska cijena građenja utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kuna po m² korisne površine stana.

II.

Vrijednost etalonske cijene građenja iz točke I. sadrži sve troškove u vezi s izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo vodni doprinos i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

III.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-05/12-01/21

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 29. kolovoza 2012.

Ministar
graditeljstva i prostornoga uređenja
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.