Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Belaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici

NN 104/2012 (19.9.2012.), Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Belaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici

104 19.09.2012 Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Belaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2264

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/15, urbroj: 5030115/1-12-04 od 4. rujna 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ŽELJKO BELAJ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/42
Urbroj: 71-05-03/1-112-2
Zagreb, 10. rujna 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.